שירותי Base Office

BaseSys מתמחה בשירותי מחשוב משרדיים שונים , שירותי IT, שירותי יעוץ הטמעה והדרכה , שירות BackOffice שונים הכוללים שירותי טפסים מסמכים ועוד.

ממגוון מסלולי שירות שונים כולל שירות חודשי או שעתי. 

 

גמישות, מהירות פתרון מותאם אישית

פתרונות back office בתחומים שונים

מסלולי שירות מגוונים

שירות מחושב משרדיים במסלולים שונים שירות חודשי – ריטיינר / בנק שעות / שירות לפי קריאה

שירותי IT + תמיכה

שירות תמיכה מהיר באתר לקוח או בחיבור מרחוק, תמיכה בתחנות עבודה, שירותי רשת, תוכנות משרדיות ועוד

שירות BackOffice

שירותי טפסים , מסמכים מותאמים, הקמת שירות אוטמיזציה בתחום המשרדי. עבודה מרחוק ועוד